İngilizce Bölümü

Günümüzde İngilizce öğrenimi, çocukların ileriki yaşantılarında potansiyellerini en üst seviyede kullanabilmeleri için en önemli becerilerin başında gelmektedir. İngilizce öğrenimi ne kadar erken başlarsa, o kadar faydalı olmaktadır. Kullanılan doğru metodlarla, çocuklar İngilizceyi hızlı, etkili ve eğlenceli olarak öğrenmektedirler. İngilizceyi temelden kavrayan çocuklar, ileriki çalışmalarında daha avantajlı olmaktadırlar.

Çocuklara İngilizce öğretilirken; pratik ve kullanışlı olan kullanımın öğretilmesi büyük önem taşımaktadır. Çocuklarımızın İngilizceyi doğru ve güzel olarak kullanabilmeleri ve uluslararası standartlarda çalışmaları ise; onları ileride yurtdışında eğitim almaya veya uluslararası standartlardaki dünya çalışmalarına hazırlayacaktır.

Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulunda öğretimin, çocuklar açısından stresli olmaması gerektiğine inanıyoruz. Aksine öğrenim, eğlenceli ve ilham verici olmalıdır. Okulumuzda yapılan çalışmalarda okuma, dinleme ve konuşma becerileri kendiliğinden gelişmektedir. Öğrencilerin özgüvenleri geliştikçe; İngilizceyi öğrenme ve daha zorlayıcı seviyelerde kullanma istekleri de artacaktır. Bu özgüvenin gelişmesinin sebeplerinden biri ise, şüphesiz öğretmenlerin teşvik ve desteğidir.

Dünya genelinde İngilizce uluslararası bir dil olarak kullanıldığından, çocuklarımızın iletişimsel ve akademik İngilizcelerini erken yaşlardan başlayarak geliştirmeleri gerekmektedir. Okul Öncesinde 7 temel alanda desteklenmiş olan çift dilli eğitimimiz, hem Türkçe hem de İngilizce olarak ve pek çok aktiviteler kullanılarak öğretilmektedir. Çocuklarımız aktif öğrenimi tecrübe ederken, düşünme, dil becerileri ve aynı zamanda da Fransızca öğrenmektedirler. Öğretimimiz müfredatlar arası geçişli olduğundan ve öğretmenlerimiz ise aktif ve yaratıcı olarak derslerini işlediklerinden; öğrenimimiz eğlenceli ve gelişime açıktır. Odaklandığımız nokta, çocuklarınızın gelecekteki eğitimlerinin temelini en güzel şekilde atmaktır

Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu Cambridge Üniversitesi ile iş birliği içerisinde; Cambridge Okulu olma konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Müfredatımız Cambridge Global English çerçevesinde 21. yüzyılın güçlükleriyle başa çıkabilen başarılı öğrenciler yetiştirmek üzere dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin gelişimine odaklanarak oluşturulmuştur. Cambridge İlkokul müfredatı ise, Global İngilizce, İlkokul İngilizce Matematik ve İlkokul İngilizce Fen derslerine odaklanarak, İngilizce dilinin gelişimine ve bilgi ve becerilerin aktarımına odaklanmaktadır. Derslerimiz KKTC’deki eğitim sistemiyle de paralel düzenlenip yürütülmektedir. Bunların yanı sıra, yıl içerisinde düzenlediğimiz pek çok aktivite ile de çocuklarımızın konuşma ve dili kullanımdaki özgüvenlerini geliştirmekteyiz. Bu aktivitelerimizden bazıları “Sözcük Oyunu”, “Kitap Sunumu”, “Piyes ve Oyunlar” ve “Genel Kültür”dür.

Okulumuz 1998 yılından bu yana öğrencilerini Cambridge English Qualifications doğrultusunda hazırlamaktadır: Pre A1 Starters, A1 Movers, ve A2 Flyers sınavları uluslararası geçerliliği olan ve dil konusundaki beceriyi bir derecelendirme sistemine göre tanımlayarak, Ortak Avrupa Çerçevesince (CEFR) dillere yönelik olarak düzenlenmiş sınavlardır. Aktivitelere odaklandırılmış, eğlenceli bu 3 test, çocuklarınızı motive ederek, onların nasıl öğrendiğini sizlere göstermektedir. Her bir derece, öğrencinin o seviyedeki becerilerini geliştirmektedir. Dilin tüm 4 becerisi de –okuma, yazma, dinleme ve konuşma- ayrı ayrı işlenmekte ve çocuklarınıza tanıdık konularla öğrenim yaşama geçirilmektedir. Şu ana kadar okulumuz bu sınavlar neticesinde yüzde yüz başarı sağlamıştır.

Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu olarak çocuklarımızın tümüne İngilizce becerileriyle toplumlarda yer bulma ve onları gelecekteki yaşamlarında başarıya ulaşmaları üzere hazırlamaya kendimizi adamış bulunmaktayız.