Bilişim Teknolojileri

Teknoloji Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu Eğitiminin Vazgeçilmez Bir Parçasıdır
Eğitimin vazgeçilmez bir parçası olan teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak çocuklarımızı sağlam bir temelle yarınlara hazırlıyoruz. Amacımız uluslararası düzeyde bilgisayar okuryazarı bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerin yaşamı boyunca nitelikli bilgisayar okuryazarı olabilmesi için bilgisayarda kodlama, e-güvenlik, kelime işlem, dijital grafik, elektronik tablo, e-posta, sunum, video/animasyon, internet gibi uygulamalar Cambridge Assessment International Education eğitim setleri ile desteklenmektedir. Hedefimiz son sınıf öğrencilerimizi uluslararası geçerliliği olan Cambridge ICT Starters sınavlarına hazırlamaktır. Bilgisayar eğitimi programımızı okul öncesi 3-4-5 yaş gruplarında başlatıp, ilkokul beşinci sınıfa kadar devam ettirmekteyiz.

Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulunda amacımız; öğrencilerin bilgisayarın kullanım alanları hakkında bilgi edinmeleri, bilgisayarın ana birimlerini ve işlevlerini tanıyabilmeleri, güvenli bir ortam sağlayarak “internet” ile bilgiye erişip “Ofis” programlarında projeler hazırlatmaktır.

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Okul Öncesi ve İlkokulu olarak tablet kullanımını eğitimimize katarak, öğrencilerimizin teknolojiyi doğru ve etkili kullanmalarına rehberlik etmekteyiz. Çocuklarımızın gelişimine etki sağlayacak, eğlenirken öğrenebilmelerini sağlayan uygulamaların yanında, öğrencilerimizle kodlama dersimizi tablet destekli olarak işlemekteyiz. Bu eğitim ile öğrencilerimiz temel bilgisayar programlama mantığını kavrar, problem çözme becerilerini geliştirir. Yine 3 yaş ve üzerindeki çocuklarımıza, kodlama mantığını öğretmek için tasarlanmış eğitici robot seti olan Cubetto’yu da derslerimizde kullanıyoruz.

Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu içerisinde beş, okul öncesi eğitim merkezinde ise iki adet bilgisayar laboratuvarı olmak üzere toplam yedi bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Laboratuvarlarımız her öğrencinin bir bilgisayar kullanabilmesine imkan tanıyabilecek şekilde donatılmıştır. Bilgisayar derslerimiz, projeksiyon cihazı kullanılarak işlenmektedir. Ayrıca laboratuvarlarımızda akıllı tahta bulunmaktadır. Smart notebook akıllı tahta yazılımı kullanarak ders materyallerimizi hazırlayıp derslerimizi daha eğlenceli hale getiriyoruz. Bunun yanında laboratuvarımızdaki bilgisayarların bakımı ve onarımı, kullandığımız programların her yıl güncellenmesi ve yeniliklere bağlı olarak müfredatımızın sürekli geliştirilmesi, alanında uzman eğitim kadromuzca yürütülmektedir.