İngilizce Matematik

Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulunda, İngilizce Matematik müfredatı uygulanmaktadır. Konularımız ve müfredatımız “Cambridge Primary Maths” yayınları rehberliğinde öğrenci odaklı, ezberden uzak bir şekilde hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.

Okulumuzdan mezun olan bir öğrenci gerek Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kolejinde gerekse İngilizce eğitim veren tüm eğitim kurumlarında rahatlıkla İngilizce Matematik derslerindeki terimleri ve konuları anlayabilir ve başarılı olabilir.