Resim ve El İşi

Resim yoluyla öğrencilerimizi yaratıcı, kendine güvenli, üretken, estetik duyguları gelişmiş bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Dersimiz, genel eğitimin bütünü içerisinde düşünülmekle beraber kendine özgü eğitim yasaları ve yöntemleri olan bir alandır. Öğrencilerimiz bu derste algılama, düşünme ve bedensel eyleminde katıldığı süreç içerisinde kendilerini ifade ederler.

İlkelerimiz

 • Her çocuk yaratıcıdır.
 • Her çocuğun bireysel farklılığı vardır.
 • Uygulamalarda iki ve üç boyutlu çalışmalara yer verilir.
 • Dersimiz diğer derslerin sürekli uygulama alanı olarak düşünülmez.
 • İlginç hale getirilir.
 • Zararlı etkenlerden kaçınılır.
 • Öğrencilerimize göredir.
 • Teorik bilgiler çalışma sırasında verilir.

Dersin kapsamı

 • İki boyutlu çalışmalar(çizgisel–renkli)
 • Üç boyutlu çalışmalar(modelaj–tasarım)
 • Ünlü sanatçılar ve eserleri

Dersin işlenişi

 • Konunun verilmesi
 • Çalışma alanının belirlenmesi
 • Amaç ve davranışların açıklanması
 • Ders öncesi hazırlıkların tamamlanması
 • Öğrenciyi hazırlama güdüleme
 • Çalışmanın yapılması
 • Çalışmanın bitirilmesi ve ortamın temiz bırakılması
 • Değerlendirme

Değerlendirme

 • Yapılan çalışmanın özgünlüğüne
 • Verileni alma, uygulama ve çözümleme yetkisi
 • Anlatım gücü
 • Zamanı, araç ve gereci kullanma yeterliliği
 • Çalışmalara karşı ilgisi isteği ve yaptığı işe kendini verebilmesi
 • Düzenli çalışma yetisi
 • Genel gelişimi(çalışmalar sırasında aşama yapıp yapmadığı)

Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulunda Resim-iş Eğitsel Faaliyeti, Resim-iş dersi uygulama ilkeleri, kapsamı, işlenişi ve değerlendirilmesine göre uygulanmaktadır.